Wat is een verstopping (obstipatie / constipatie)?

Verstopping komt relatief vaak voor, hoewel niemand het er graag over heeft. In Nederland kennen we daar verschillende woorden voor. Men spreekt van obstipatie als de ontlasting hard en droog is en daardoor moeilijk uit te scheiden. Het wordt ook wel verstopping of constipatie genoemd. Het komt vaker voor bij vrouwen en ouderen. Nog afgezien van de medische definitie heeft ook iedereen voor zichzelf een gevoel wat hij of zij als een verstopping beschouwt. Wanneer u bijvoorbeeld een dagelijkse stoelgang gewend bent, kunt al na 1 dag zonder stoelgang een onaangenaam verstoppingsgevoel ervaren.

Persoonlijke ervaring

Afhankelijk van de leeftijd en voeding heeft iedereen zijn of haar eigen spijsverteringsritme en daarmee ook zijn of haar eigen idee van een "normale" spijsvertering. De een vindt het normaal om drie keer per dag ontlasting te hebben, de ander beschouwt drie keer per week als normaal. In principe is uw persoonlijk gevoel van welbehagen maatgevend.

Medische definitie

Een arts heeft het over een verstopping, wanneer de stoelgang minder dan drie keer per week plaatsvindt. Onder het begrip verstopping (obstipatie) worden naast de te lage stoelgangfrequentie diverse symptomen samengevat:

  • Stoelgang met kleine hoeveelheden ontlasting ("konijnenkeuteltjes")
  • Harde stoelgang
  • Sterke persdrang bij de stoelgang
  • Pijnlijke stoelgang
  • Gevoel van een onvolledige darmleging
  • Winderigheid
  • Gevoel van kou
  • Geregelde buikpijn en gebrek aan eetlust

Acute en chronische obstipatie

Een verstopping kan, in overeenstemming met haar tijdsverloop, als acuut of als chronisch worden aangeduid.

De symptomen van een acute verstopping beginnen over het algemeen vrij plotseling en zijn dan van korte duur. De meest frequente oorzaken van een acute verstopping zijn veranderingen in het voedingspatroon, reizen, bedlegerigheid tijdens ziekte of na een operatie alsmede hormonale veranderingen in de overgang en bij zwangerschap. Ook baby's kunnen last hebben van een plotseling optredende verstopping.

Men heeft het over een chronische verstopping, wanneer de symptomen van een verstopping over een periode van meer dan drie maanden optreden.

Wat gebeurt er bij een verstopping?

Is de stoelgang te infrequent of onvolledig, dan wordt de in de darm aanwezige voedselbrij steeds verder ingedikt. Hoe langer deze toestand aanhoudt, des te meer water er onttrokken wordt. De ontlasting in de endeldarm droogt uit en wordt hard. Daardoor kan een vol gevoel, winderigheid en buikpijn ontstaan en de stoelgang kan zeer pijnlijk zijn en gepaard gaan met sterke persdrang.

Is een verstopping gevaarlijk?

In de meeste gevallen is een verstopping onschadelijk. Houden de symptomen langer dan twee weken aan, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Zijn ziektes als oorzaak uitgesloten, dan is een verstopping naar alle waarschijnlijkheid ongevaarlijk - maar zorgt ze er wel voor dat we ons niet prettig voelen. Naast de hierboven beschreven problemen, kunnen ook de psychische gevolgen problematisch zijn: gevoelens van frustratie en verlies van controle leiden er soms toe dat de betroffen personen niet graag het huis verlaten.

Hoe u uw obstipatie op een snelle en milde manier kunt oplossen, leest u hier.

Back to Top

© Johnson & Johnson Consumer B.V. 2018. KOAG nr: 33-0215-0281. Laatst bijgewerkt op: 19 february 2015.

Deze site is gepubliceerd door Johnson & Johnson Consumer B.V., die als enige verantwoordelijk is voor de inhoud van de site. De site is bedoeld voor een Nederlands publiek.

MICROLAX® Lees voor gebruik de bijsluiter. Werkzame stoffen: natriumcitraat, dodecyl(sulfoacetaat), natriumzout 70%, sorbitol-oplossing 70%. Waarschuwing: bevat sorbinezuur. Niet gebruiken bij hemorroïden, colitis ulcerosa of proctitis.